از جمله فعالیت های این مرکز میتوان به برگزاری کنگره ها و همایش هایی در زمینه پزشکی از راه دور نام برد . تا کنون تعداد سه همایش، هفت کارگاه و سه سمپوزیوم یک روزه  توسط مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور برگزار شده است .  از فعالیت های دیگر این مرکز می توان به انتشار کتاب هایی در زمینه پزشکی از راه دور اشاره  نمود که اسامی آنها به شرح زیر است :

 

1- کتابچه علمی مپاد

2- کتابچه راهنمای مشاوره پزشکی از راه دور

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment