×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آرشیو اخبار

چاپ مقاله

چاپ مقاله "Telemonitoring in patients with asthma: a systematic review"

بیشتر
سامانه آموزش بهشتی

سامانه آموزش بهشتی

بیشتر
کاربرد تله مدیسین در بیماران مبتلا به بیماری مزمن:

کاربرد تله مدیسین در بیماران مبتلا به بیماری مزمن:

بیشتر
واقعیت مجازی:

واقعیت مجازی:

بیشتر
دوقلوهای به هم چسبیده در برزیل با کمک واقعیت مجازی از هم جدا شدند.

دوقلوهای به هم چسبیده در برزیل با کمک واقعیت مجازی از هم جدا شدند.

بیشتر
اهمیت سلامت از راه دور برای بیماران سرطانی:

اهمیت سلامت از راه دور برای بیماران سرطانی:

بیشتر
تنظیمات قالب