×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آرشیو اخبار

چاپ مقاله: بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه

چاپ مقاله: بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه

بیشتر
چاپ مقاله: بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

چاپ مقاله: بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

بیشتر
چاپ مقاله: Prediction of Diabetes Using Data Mining and Machine Learning Algorithms: A Cross-Sectional Study

چاپ مقاله: Prediction of Diabetes Using Data Mining and Machine Learning Algorithms: A Cross-Sectional Study

بیشتر
چاپ مقاله: Telemonitoring in patients with asthma: a systematic review

چاپ مقاله: Telemonitoring in patients with asthma: a systematic review

بیشتر
سامانه آموزش بهشتی

سامانه آموزش بهشتی

بیشتر
کاربرد تله مدیسین در بیماران مبتلا به بیماری مزمن:

کاربرد تله مدیسین در بیماران مبتلا به بیماری مزمن:

بیشتر
واقعیت مجازی:

واقعیت مجازی:

بیشتر
دوقلوهای به هم چسبیده در برزیل با کمک واقعیت مجازی از هم جدا شدند.

دوقلوهای به هم چسبیده در برزیل با کمک واقعیت مجازی از هم جدا شدند.

بیشتر
تنظیمات قالب