تماس با ما
 

تماس با ما:

ساعات كار مركز تحقيقات پزشكي از راه دور : شنبه تا پنج شنبه  7:30 الي 13:30

آدرس: تهران، خيابان شهيد با هنر(نياوران)،دارآباد، مركز آموزشي پژوهشي درماني دكتر مسيح دانشوري

كد پستي: 44413-19569  صندوق پستي: 154-19575

تلفن: 27122025 (021) ، تلفكس: 26105385 (021)

ايميل:  tmrc@sbmu.ac.ir و TMRC_Telemedicine@yahoo.comو TMRC@nritld.ac.ir

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment