×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تماس با ما:

ساعات کار مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور : شنبه تا پنج شنبه  7:30 الی 13:30

آدرس:

تهران، خیابان شهید با هنر(نیاوران)،دارآباد، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی دکتر مسیح دانشوری

کد پستی:

195569-44413

صندوق پستی:

19575-154

تلفن:

27122025 (021) ، نمابر: 26105385 (021)

ایمیل: 

Tmrc_telemedicine@yahoo.com

تنظیمات قالب