×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پزشکی از راه دور چیست؟

 انجام کلیه فرایند های پزشکی بین پزشک و بیمار با شرط وجود فاصله جغرافیایی بین آنها که باعث تسریع در خدمات پزشکی می شود را پزشکی از راه دور می گویند. در این روش به وسیله اینترنت, شبکه های ماهواره ای, سیستم ویدئو کنفرانس و سایر راه های ارتباطی آزمایشات, تشخیص های پزشکی درباره یک بیماربه پزشک مربوطه در نقاط مختلف جهان ارسال می گردد و با وی در مورد چگونگی درمان مشورت می شود.

تاریخچه :

اگر بخواهیم  تاریخ شروع این فناوری را متذکر شویم باید به اختراع تلفن برگردیم. مدت کمی بعد از اختراع تلفن تلاش های زیادی به منظور انتقال صدای قلب و ریه به متخصصان با تجربه جهت ارزیابی وضعیت اعضاء صورت گرفت که از سال های گذشته تا کنون کاربردهای زیادی داشته است. به چند نمونه آن می پردازیم:
اولین بار سازمان ملی فضانوردی ایالات متحده ناسا احساس نیاز کردند که وضعیت سلامت فضانوردان خود را در موقعیت های متفاوت کنترل کنند. همچنین در دهه 1920 برای کارکنان و مسافرانی که در کشتی بودند به صورت پیام رادیویی با پزشکان مقیم در ساحل ارتباط برقرار کردند. در سال 1970 از طریق شبکه های ماهواره ای برای مناطق دور دست و محروم در آلاسکا و کانادا این کار میسر شد.
 
 

 

 

تنظیمات قالب