×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/03/07 - 10:13
  • بازدید : 40
  • تعداد بازدیدکننده : 33
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
پایش از راه دور بیماران ریوی با استفاده از سیستم تلفن همراه

چاپ مقاله: بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه

مقاله " بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه" در مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بهار 1403 به چاپ رسیده است.

چکید‌ه
زمینه: پایش از راه دور به معنی پیگیری بیمار با استفاده از فناوری های ارتباطی است. در مطالعه حاضر، توانایی و تمایل بیماران مبتلا به بیماری های ریوی با استفاده از سیستم مانیتورینگ از راه دور بررسی و گزارش شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر بر روی بیماران مبتلا به بیماری های ریوی مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با استفاده از پرسشنامه انجام شد. شرط ورود بیماران به مطالعه، داشتن حداقل تحصیلات پایه پنجم ابتدایی، مالکیت تلفن همراه و همچنین تمایل به شرکت در نظرسنجی بود. تجزیه و تحلیل آماری شامل آزمونهای فراوانی، میانگین و من ویتنی بوده و با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 22انجام شد.
یافته‌ها:در مجموع 158بیمار در نظرسنجی وارد شدند که شامل: %61/5مرد و %38/5زن با میانگین سنی 50/7 ±14/11سال بودند. از کل بیماران، 98/6درصد ( 156نفر) مالک تلفن همراه بودند. از این تعداد، 148بیمار ( 91/7درصد) تلفن هوشمند داشتند و 147نفر از اینترنت استفاده میکردند. با توجه به نوع سیستم عامل گوشیهای هوشمند، 85درصد از موبایلها دارای سیستم عامل اندروید و  15درصد دارای سیستم عامل IOSبودند. از این میان، 13بیمار از برنامه های سلامت مبتنی بر موبایل استفاده کرده بودند و 135بیمار هرگز از هیچ برنامه سلامت مبتنی بر تلفن همراه استفاده نکرده بودند، جنسیت، سواد و نوع بیماری از نظر آماری تاثیر معنی داری بر پاسخ بیماران به سوالات نداشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تمایل کلی بیماران ما به استفاده از تلفن همراه، پایش از راه دور سل پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک روش مکمل برای درمان بیماران مبتلا به بیماری های مزمن ریوی دارد و باید فعالیتهای جدی برای آموزش و تشویق بیماران در مورد مزایا، چالش ها و محدودیت های این روش نظارت از راه دور بیمار انجام شود.

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 142947
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب