×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/01/14 - 12:09
  • بازدید : 117
  • تعداد بازدیدکننده : 105
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

چاپ مقاله: بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

مقاله " بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین" در مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در زمستان 1402 به چاپ رسیده است.

چکید‌ه

زمینه: با توجه به نقش حیاتی تله مدیسین در مقابله با همه گیری COVID-19 و سایر بیماری ها، این مطالعه با هدف بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد بیماران مراجعه کننده به درمانگاه COVID-19 نسبت به ارائه خدمات پزشکی از طریق تله مدیسین انجام شده است.
روش‌کار: این مطالعه در اورژانس عفونی بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد. ابتدا پرسشنامه ای طراحی و تدوین گردید و از بیماران پس از رضایت آنها خواسته شد که آن را تکمیل نمایند. سوالات شامل اطلاعات دموگرافیک، دانش بیماران، نگرش، تجربه و رضایتمندی بیماران در ارتباط با استفاده از تله مدیسین در کنترل بیماری COVID-19 بود. در نهایت، پرسشنامه ها پس از تکمیل با روش های آماری تست های غیر پارامتری کروسکال والیس و من-ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:‌از مجموع 200نفر شرکت کننده در مطالعه %60 مرد و %27 متعلق به گروه سنی 40 سال و کمتر بوده و %35دارای تحصیلات دانشگاهی و %26مجرد بودند. همچنین %83افراد حاضر در مطالعه به گوشی هوشمند و %83/5 هم به اینترنت دسترسی داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، استفاده از تله مدیسین به دانش، نگرش و تجربه بیماران به طور مستقیم وابسته است و افراد جوانتر، با تحصیلات دانشگاهی و مجرد تمایل بیشتری به استفاده از خدمات تله مدیسین داشتند، همچنین نگرش زنان نیز نسبت به مردان در استفاده از تله مدیسین بیشتر بود. بیماران برای دریافت اطلاعات از شبکه های مجازی و برای ثبت علائم و گرفتن اطلاعات در خصوص COVID-19 نسبت به استفاده از اپلیکیشن نگرش مثبتی داشتند.
نتیجه‌گیری: با اینکه افراد حاضر در مطالعه دانش و نگرش قابل توجهی نسبت به این موضوع داشتند اما عملکرد مناسبی در خصوص استفاده از خدمات تله مدیسین نداشتند و مراجعه حضوری را به مجازی ترجیح میدادند. برای حل این مشکل توصیه میشود آموزش هایی متناسب با هر دو گروه پزشکان و بیماران در نظر گرفته شود تا میزان آشنایی آنها با خدمات تله مدیسین ارتقا یابد و اعتماد آنها نسبت به استفاده از آن افزایش پیدا کند. نکته مهمتر اینکه باید نقش پزشکان به عنوان عنصر کلیدی در ارتقا سطح عملکرد افراد را با آموزشهای توجیهی مناسب تقویت کرد تا با انتقال آموزش ها به بیماران و ترغیب آنها جهت استفاده بهینه از این فناوری نوین گام موثری در پیشبرد اهداف استفاده از آن برداشته شود.

  • گروه خبری : اخبار سایت
  • گروه خبری : 140517
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب