×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان:

Prediction of Diabetes Using Data Mining and Machine Learning Algorithms: A Cross-Sectional Study

دانلود

 

عنوان:

بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به کووید در ارتباط با خدمات تله مدیسین

دانلود

 

عنوان:

بررسی نگرش بیماران ریوی در خصوص استفاده از سیستم پایش از راه دور مبتنی بر تلفن همراه

دانلود

 

 

 

تنظیمات قالب