×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان:

مقایسه مراقبت از راه دور ) (Tele-monitoringبیماران مبتلا به فشار خون با استفاده از اپلیکیشن تله کاردیولوژی در مطب خصوصی و مرکز دولتی

دانلود

 

عنوان:

Telemonitoring in patients with asthma: a systematic review

دانلود

 

 
تنظیمات قالب