×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مقدمه:

مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور به منظور گسترش پژوهش، آموزش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جهت ارتقا سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از فناوری های نوین پزشکی از راه دور تاسیس گردیده است. اعضای محترم هیات موسس درخواست تاسیس مرکز را به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تسلیم نموده و بدین ترتیب روند تصویب طرح آغاز شد بطوریکه در سال 1387 مورد تصویب دانشگاه فوق الذکر قرار گرفته و سپس در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1388 مصوب گردید.

 

از مهمترین دستاوردهای مرکز از بدو تاسیس تاکنون می توان موارد زیر را نام برد:

 1- راه اندازی مرکز مشاوره پزشکی از راه دور بطور موازی با راه اندازی مرکز تحقیقات

2- امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشکده ها و موسسات مرتبط

3- طراحی پروپزال های تحقیقاتی مرتبط

4- برگزاری همایش ها و سمینارهای مربوطه جهت تبادل نظر با سایر همکاران

 

مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور با انجام تحقیقات مختلف در نظر دارد تا دستورالعمل های انجام مشاوره های پزشکی از راه دور را تدوین نموده، فواید و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار دهد. از اهداف دیگر این مرکز ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی تله مدیسین و ارائه تعریف های مناسب از ارتباطات مخابراتی جهت دست یافتن به شبکه گسترده بین دانشگاهی می باشد. این مرکز تمایل دارد جهت انجام پژوهش های مشترک با کلیه دانشگاه های پزشکی و فنی مهندسی مرتبط در سطح کشور همکاری و مشارکت برقرار نماید.

 

موافقت اصولی : 1388/08/10

موافقت قطعی : 1395/04/06

 

تنظیمات قالب