فیلم مربوط به كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
فیلم مربوط به كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
فیلم مربوط به كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس بر روی سایت آپارات قرار گرفت
 ١٣٩٧/٠٧/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
 ١٣٩٧/٠٧/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
همایش دو روزه پایش بیماران: نوآوری و چالشها
همایش دو روزه پایش بیماران توسط مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور برگزار خواهد شد
همایش دو روزه " پایش بیماران : نوآوری و چالشها " توسط مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی 5 و 6 اریبهشت ماه در سالن امیرکبیر بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برگزار خواهد شد.
 ١٣٩٧/٠١/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کلاس های آموزش از راه دور
زمان برگزاری کلاس های آموزشی از راه دور برای دستیاران بیهوشی در سال 97
کلاس های آموزشی از راه دور برای دستیاران محترم در سال 97 ازاردیبهشت ماه برگزار خواهد شد
 ١٣٩٧/٠١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment