آموزش از راه دور
 

 
خدمات آموزش از راه دور :
دورا آموزش به معنی پایش زنده و همزمان فراگیران فنون علم پزشکی و یا پزشکانی که تمایل دارند تحت نظارت مستقیم اساتید فن روش جدیدی را آموزش گرفته و اجرا نمایند و یا مدرکی دال بر توانایی انجام آن فن از استاد مربوطه اخذ نمایند. 
 
دورا آموزش عبارتست از بكارگیری ابزارهای فنآوری اطلاعات در امر آموزش به صورتکلاس های آموزشی وتربیت نیروی انسانی .
ابزارهای فنآوری اطلاعات عبارتند از :شبكه‌های كامپیوتری از جمله اینترنت، فیبر نوری , سیستم ویدئو کنفرانس , دوربین های معاینه پوست , چشم و ..... انواعCDهای آموزشی  نرم‌افزارهاو .....
 

تعريف آموزش از راه دور :

طبق تعريف ارائه شده در بخش اول، يكي از موارد كاربرد خدمات پزشكي از راه دور آموزش از راه دور است. اين آموزش مي تواند جهت گروه هاي مختلف و در دو بخش بهداشت و درمان ارائه شود. در بخش درمان اين آموزش شامل انجام خدمات درماني خاص در موارد غيراورژانس و يا انجام اين خدمات در زمان اورژانس و در حين انجام آن در محيط اورژانس و يا اطاق عمل است. به عنوان مثال مي توان به آموزش گذاشتن لوله سينه و يا گرفتن رگ مركزي براي پزشكان عمومي و يا پرسنل درماني اشاره كرد كه در زمان غيراورژانس به صورت كامل آموزش داده شده و در زمان اورژانس به صورت نظارت در حين انجام، آموزش داده مي شود. از موارد ديگر مي توان به برگزاري كلاس هاي دوره اي و به صورت پرسش و پاسخ نام برد كه به برگزار شده و آموزش و يا بازآموزي مباحث مختلف مثل (real time) صورت مستقيم و همزمان عمليات احياء قلبي ريوي، مايع درماني بيماران در موارد اورژانس و غيراورژانس و حتي كار كردن با دستگاه هاي مختلف را مي تواند شامل شود.گاه اين آموزش ها در امتداد آموزش مهارت هايي است كه فرد به صورت حضوري فرا گرفته و در محل فعلي با نظارت و راهنمايي استاد مربوطه انجام مي دهد. به عنوان مثال پزشك جراح عمومي عمل لاپاراسكوپي را در محضر استاد فرا گرفته و در حال حاضر تصميم دارد عمل را به تنهايي انجام دهد ولي به علت پيچيدگي مورد نياز به راهنمايي استاد دارد. در چنين موردي نظارت استاد مي تواند از راه دور انجام شده و در حين عمل راهنمايي هاي لازم صورت گيرد. آموزش در بخش درمان مي تواند جهت كليه سطوح علمي برگزار شود. به اين معني كه تنها محدود به پزشكان نبوده و پرستاران، ماماها، بهيارها و كمك بهيارها نيز به طور دوره اي ميتوانند تحت آموزش مهارت ها و دستور العمل هاي جديد قرار گيرند. در بخش بهداشت دامنه آموزش ها بسيار گسترده تر است به طوري كه نه تنها شامل آموزش دستورالعمل هاي جديد به كادر پزشكي و پيرا پزشكي شده بلكه مي تواند آموزش به بيماران و حتي مراجعه كنندگان سالم نيز بشود. به عنوان مثال مي توان به آموزش بهداشت در زمينه واكسيناسيون اطفال و دستورالعمل جديد آن به پزشك و پرستار و در جلس هاي جداگانه به جمعي از مادران اشاره كرد كه مي تواند به صورت پرسش و پاسخ نيز بوده و مشكلات موجود مادران را در محل رفع نمايد. نيروي انساني : با توجه به نوع آموزش (بهداشت يا درمان) درخواست كلاس هاي آموزشي توسط مسئول راه اندازي سايت در مراكز بهداشتي درماني تهيه شده و به هماهنگ كننده در مركز تخصصي ارسال مي شود. سپس هماهنگي ها با اساتيد مربوطه صورت گرفته و زمان برگزاري كلاس همراه كلياتي از محتوي تهيه و به مركز درخواست كننده فرستاده ميشود. در اين مرحله تنها حضور مسئولان راه اندازي سايت در دو مركز (مثل سوپروايزرهاي دو مركز) و سپس فرد هماهنگ كننده كافي است. در چنين مواردي فرم مربوط به آموزش غيراورژانس تكميل و ارسال مي گردد. در مواردي كه نياز به انجام آموزش و يا نظارت به صورت اورژانس وجود دارد مثلا در حين انجام رگ گيري مركزي اين ارتباط به صورت اورژانس و با پزشك كشيك پاسخ گو در مركز تخصصي برقرار شده و راهنمايي صورت مي گيرد. در چنين مواردي فرم مربوط به آموزش اورژانس تكميل و ارسال مي گردد.

فایل های آموزشی مرکز:

فایل های آموزشی مرکز:

اطلاعات طرح مپاد

دستورالعمل انجام مشاوره :

جهت سهولت در دانلود فایل ها به صورت پارت های 10 مگابایتی در زیر قرار داده شده است . لطفا جهت مشاهده، تمامی فایل ها را دانلود کرده سپس از حالت فشرده خارج نمایید.

پارت اول پارت دوم پارت سوم پارت چهارم پارت پنجم پارت ششم پارت هفتم پارت هشتم پارت نهم

 

آموزش مقدماتی نرم افزار

 

Tele Education in English

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment