فناوری های نوین سیستم های مانیتورینگ از راه دور برای بیماران مزمن تنفسی
فناوری های نوین سیستم های مانیتورینگ از راه دور برای بیماران مزمن تنفسی:
نظارت بیماران از راه دور شامل انتقال داده های فیزیولوژیکی و سایر داده های غیر تهاجمی است و هدف آن کاهش بستری شدن در بیمارستان، بهبود خود مراقبتی و افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بیماران است. پیشرفتهای اخیر در سنسورها، پردازنده های مینیاتوری، Body Area Networks(BAN) و فناوری های بی سیم انتقال داده، اجازه ارزیابی پارامترهای محیطی، فیزیکی و فیزیولوژیکی را می دهند. علی الخصوص (BAN) شبکه ای از دستگاه های قابل پوشیدن هستند که میتوانند در بدن کاشته شوند، یا در یک موقعیت ثابت روی بدن نصب شوند و یا توسط بیمار حمل شوند.
 ١٤٠١/٠٣/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
تأثیر پایش از راه دور بر مدیریت جامع دیابت در طول اپیدمی COVID-19
تأثیر پایش از راه دور بر مدیریت جامع دیابت در طول اپیدمی COVID-19:
با توجه به همه گیری بیماری کووید-19 و کاهش رفت و آمد افراد به مراکز درمانی پرسشنامه ای طراحی شد تا بتوان از وضعیت سلامتی افراد مبتلا به دیابت، از راه دور مطلع شد. در این مطالعه میزان اثر بخشی پایش از راه دور با استفاده از برنامه WeChat بر روی تلفن همراه برای مدیریت جامع دیابت در طول همه‌گیری COVID-19 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامت افراد مبتلا به دیابت از طریق برنامه WeChat دریافت شد.
 ١٤٠١/٠١/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
رضایت بیمار و اعتماد به پزشکی از راه دور در طول همه گیری COVID-19
رضایت بیمار و اعتماد به پزشکی از راه دور در طول همه گیری COVID-19 :
در طول همه گیری COVID-19 ویزیت های تله مدیسین از رضایت بیمار بالایی برخوردار بوده است. در همین راستا هدف مطالعه فعلی آزمودن ارتباط رضایت بیمار با ویزیت تله مدیسین است.
 ١٤٠٠/١٢/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
پزشکی از راه دور، صرع مقاوم به دارو و درمان‌های رژیمی کتوژنیک: همه پرسی از بیماران استفاده کننده از یک برنامه مراقبت از راه دور کودکان در طول همه‌گیری COVID-19
پزشکی از راه دور، صرع مقاوم به دارو و درمان‌های رژیمی کتوژنیک: همه پرسی از بیماران استفاده کننده از یک برنامه مراقبت از راه دور کودکان در طول همه‌گیری COVID-19:
هدف این مطالعه ارزیابی رضایت بیماران از مدیریت رژیم درمانی کتوژنیک (KDT) به روش پزشکی از راه دور با استفاده از نرم افزار واتساپ می باشد.
 ١٤٠٠/١١/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارت واکسن دیجیتال
کارت واکسن دیجیتال:
با توجه به واکسیناسیون شدن عموم مردم در ایران و برای کنترل کردن افراد برای محدویت های مسافرتی اعم از داخلی و خارجی، اماکن عمومی، فرهنگی و ... نیاز به تزریق واکسن مورد تأیید و کارت واکسن می باشد. در بسیاری از کشورها این کار انجام شده است.
 ١٤٠٠/٠٩/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment