فیلم های آموزشی
 

 

تذکر: جهت مشاهده ، باید کل فایل ها دانلود گردد سپس با استفاده ازاین نرم افزار آن را از حالت فشرده خارج نمایید

 

 

دستورالعمل انجام مشاورات پزشکی از راه دور به همراه معرفی تجهیزات و نحوه استفاده از آن ها

 

پارت اول پارت دوم پارت سوم پارت چهارم پارت پنجم پارت ششم پارت هفتم پارت هشتم پارت نهم

 

 

 

 

آموزش مقدماتی نرم افزار Microsoft Lync

دانلود

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment