کلاس های آموزشی
 

 

 

 

تذکر: جهت مشاهده هر جلسه باید کل فایل ها دانلود گردد سپس با استفاده ازاین نرم افزار آن را از حالت فشرده خارج نمایید

 

 

جلسات آموزشی دستیاران بیهوشی

جلسه 45 ام

جلسه 46 ام           پارت 1       پارت 2

جلسه 47 ام      پارت 1       پارت 2         پارت 3

جلسه 48 ام      پارت 1      پارت 2          پارت 3         پارت 4

 

جلسات آموزشی دستیاران ENT

 

جلسه اول

پارت اول پارت دوم پارت سوم

 

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment