تعريف پزشكي از راه دور
 

پزشکی از راه دور چیست؟

 انجام کلیه فرایند های پزشکی بین پزشک و بیمار با شرط وجود فاصله جغرافیایی بین آنها که باعث تسریع در خدمات پزشکی می شود را پزشکی از راه دور می گویند . در این روش به وسیله اینترنت , شبکه های ماهواره ای , سیستم ویدئو کنفرانس و سایر راه های ارتباطی آزمایشات , تشخیص های پزشکی درباره یک بیماربه پزشک مربوطه در نقاط مختلف جهان ارسال می گردد و با وی در مورد چگونگی درمان مشورت می شود .

تاریخچه :

اگر بخواهیم  تاریخ شروع این فناوری را متذکر شویم باید به اختراع تلفن برگردیم . مدت کمی بعد از اختراع تلفن تلاش های زیادی به منظور انتقال صدای قلب و ریه به متخصصان با تجربه جهت ارزیابی وضعیت اعضاء صورت گرفتکه از سال های گذشته تا کنون کاربردهای زیادی داشته است 
به چند نمونه آن می پردازیم :
اولین بارسازمان ملی فضانوردی ایالات متحده ناسا احساس نیاز کردند که وضعیت سلامت فضانوردان خود را در موقعیت های متفاوت کنترل کنند.
همچنین در دهه 1920 برای کارکنان و مسافرانی که در کشتی بودند به صورت پیام رادیویی با پزشکان مقیم در ساحل ارتباط برقرار کردند .
 در سال 1970 از طریق شبکه های ماهواره ای برای مناطق دوردست و محروم در آلاسکا و کانادا این کار میسر شد .
 
 

 

About Tele Medicine in English

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment