تحقیقات :
  *  انجام تحقیقات در بسیاری از رشته های پزشکی به ویژه درماتولوژی , پاتولوژی , رادیو لوژی با استفاده از فناوری پزشکی از راه دور امکان پذیر است .  
 

تا كنون تعداد 17 طرح تحقيقاتي در  مركز تحقيقات پزشكي از راه دورمورد بررسي گرفته كه 8 مورد آن مصوب گرديده و 6 گزارش نهايي از مطالب حاصله نگارش شده است.

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور که در چهار قالب  درمانی  ،  تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات و آموزش از راه دور مطرح شده، اعلام میگردد:

اولویت های درمانی:

1-بررسی کارایی مشاوره های پزشکی از راه دور انجام شده در دو مرکز اقماری از جهت درمان بیماران

2-بررسی صحت معاینات انجام شده از راه دور با معاینات انجام شده بر بالین بیماران

3-تهیه و تدوین دستورالعملها، کتابچه های راهنما و درسنامه های مربوط به پرسنل کادر پزشکی جهت کاربری سیستم پزشکی از راه دور

4-بررسی الگوهای مختلف مدیریت سیستم پزشکی از راه دور متناسب با وضعیت موجود در ایران

5-امکان سنجی انجام پراسیجرهای مختلف و تشخیص و درمان از طریق پزشکی از راه دور مثل: دیالیز –آندوسکوپی –برونکوسکوپی –لارنگوسکوپی و ....

 

 

اولویت های تجهیزات پزشکی:

1-راه اندازی سیستم تله مانیتورینگ

2-راه اندازی سیستم تله لارنگوسکوپ

3-تهیه دستگاههای تله افتا لموسکوپ ،تله اتوسکوپ و تله استوتسکوپ

4-تهیه دوربین معاینه با قابلیت معاینه پوستی و حلق بیماران

5-گوشی الکترونیکی برای انتقال صدای قلب و ریه و شکم

 

اولویت های فناوری و اطلاعات:

1-امکان سنجی بکارگیری روشهای جایگزین ارتباطات برای انجام مشاوره های پزشکی از راه دور مثل استفاده از فیبر نوری و موبایل و ...

2-گسترش شبکه ارتباطات بین بخشی مثل ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمارستانهای تابعه دانشگاه شهید بهشتی

3-امکان برگزاری تله کنفرانس بین دانشگاههای مختلف و حین کنگره های داخلی و بین المللی

4-بررسی امکان الکترونیک کردن تصاویر و پرونده های بیماران جهت سهولت ارتباطات بین بخشی

5-راه اندازی سیستم PACS

 

 

اولویت های آموزشی:

1-برقراری شبکه ارتباطات بین دانشگاهی جهت آموزش پزشکی از راه دور

2-تهیه و ساخت وسایل کمک آموزشی پزشکی مثل Simulator

3-برقراری کلاسهای آموزشی درون دانشگاهی از راه دور بصورت گروهی

4-تهیه وسایل معاینه با امکانات پخش تصاویر و اتصال به شبکه جهت سهولت اموزش مثل تله لارنگوسکوپ

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment