برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٨/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٧/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
همايش يكروزه ((Tele pharmacology)) توسط مركز تحقيقات پزشكي از راه دور برگزار شد
همايش يكروزه ((Tele pharmacology)) توسط مركز تحقيقات پزشكي از راه دور برگزار شد
همايش يكروزه ((Tele pharmacology)) توسط مركز تحقيقات پزشكي از راه دور در تاريخ 25/6/95 روز پنجشنبه از ساعت: 9 تا 13 در نمايشگاه ايران فارما برگزار شد .
 ١٣٩٥/٠٧/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٦/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٦/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment