همايش يكروزه ((Tele pharmacology)) توسط مركز تحقيقات پزشكي از راه دور برگزار شد
همايش يكروزه ((Tele pharmacology)) توسط مركز تحقيقات پزشكي از راه دور برگزار شد
همايش يكروزه ((Tele pharmacology)) توسط مركز تحقيقات پزشكي از راه دور در تاريخ 25/6/95 روز پنجشنبه از ساعت: 9 تا 13 در نمايشگاه ايران فارما برگزار شد .
 ١٣٩٥/٠٧/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٦/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٦/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٥/٠٦/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
پزشکی از راه دور، حضور پزشک را نفی نمی کند
پزشکی از راه دور، حضور پزشک را نفی نمی کند
برنامه گفت و گو رادیویی با موضوع طبابت های تلگرامی در رادیو گفت و گو برگزار شد. خانم دکتر فدایی زاده: پزشکی از راه دور، حضور پزشک را نفی نمی کند.
 ١٣٩٥/٠٥/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment