برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
 ١٣٩٦/٠٧/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
 ١٣٩٦/٠٧/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
 ١٣٩٦/٠٧/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل های بین المللی در زمینه TELEMEDICINE بر روی سایت مرکز قرار گرفت
دستورالعمل های بین المللی در زمینه TELEMEDICINE بر روی سایت مرکز قرار گرفت
دستورالعمل های بین المللی در زمینه TELEMEDICINE بر روی سایت مرکز قرار گرفت
 ١٣٩٦/٠٦/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس های دستیاران بیهوشی از راه دور برگزار نخواهد شد
کلاس های دستیاران بیهوشی از راه دور برگزار نخواهد شد
کلاس های دستیاران بیهوشی از راه دور برگزار نخواهد شد
 ١٣٩٦/٠٦/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment