برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٤/٠١/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري هفتمين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ : 18/12/93
برگزاري هفتمين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ : 18/12/93
هدف از برگزاري اين كارگاه آشنا نمودن كادر درمان و واحدهاي وابسته با مفاهيم پزشكي از راه دور و نحوه عملكرد وسايل و تجهيزات معاينه مربوط به اين رشته مي باشد . اين كارگاه در 9 دوره و به صورت ماهانه در هر يك از بيمارستان هاي وابسته به شبكه مپاد برگزار خواهد شد
 ١٣٩٣/١٢/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٣/١٢/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
برگزاری كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد.
 ١٣٩٣/١١/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومين كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
برگزاری دومين كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس :
دومين كلاس درس دستياران بيهوشي بصورت تله کنفرانس برگزار شد
 ١٣٩٣/١١/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment