برگزاري پنجمين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ : 24/10/93
برگزاري پنجمين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ : 24/10/93
هدف از برگزاري اين كارگاه آشنا نمودن كادر درمان و واحدهاي وابسته با مفاهيم پزشكي از راه دور و نحوه عملكرد وسايل و تجهيزات معاينه مربوط به اين رشته مي باشد . اين كارگاه در 9 دوره و به صورت ماهانه در هر يك از بيمارستان هاي وابسته به شبكه مپاد برگزار خواهد شد
 ١٣٩٣/١١/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دكتر ليدا فدائي زاده رئیس مركز تحقيقات مراقبت هاي پزشكي از راه دور به مناسبت هفته پژوهش گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی این مرکز داشته که مشروح آن در ذیل آمده است
دكتر ليدا فدائي زاده رئیس مركز تحقيقات مراقبت هاي پزشكي از راه دور به مناسبت هفته پژوهش گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی این مرکز داشته که مشروح آن در ذیل آمده است
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور: ارائه خدمات به مناطق دور دست و محروم از خدمات تخصصي پزشكي از راه دور است
 ١٣٩٣/٠٩/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري چهارمين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ : 15/9/93
برگزاري چهارمين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ : 15/9/93
هدف از برگزاري اين كارگاه آشنا نمودن كادر درمان و واحدهاي وابسته با مفاهيم پزشكي از راه دور و نحوه عملكرد وسايل و تجهيزات معاينه مربوط به اين رشته مي باشد . اين كارگاه در 7 دوره و به صورت ماهانه در هر يك از بيمارستان هاي وابسته به شبكه مپاد برگزار خواهد شد.
 ١٣٩٣/٠٩/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري سومين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ 24/8/93
برگزاري سومين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ 24/8/93
سومين دوره اين سري كارگاه آموزشي در بيمارستان آيت الله طالقاني در تاريخ 24/8/93 برگزار شد ، كه با حضور اعضاء هيأت علمي از جمله : خانم دكتر داوري - اقاي دكتر حاجي اسماعيلي – اقاي دكتر نوحي – آقاي دكتر حسبي و جمعي از سرپرستاران ، پرستاران و اعضاء واحد IT بيمارستان روبرو شد .
 ١٣٩٣/٠٨/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاري دومين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ 28/7/93
برگزاري دومين كارگاه عملي آموزش پزشكي از راه دور در تاريخ 28/7/93
هدف از برگزاري اين كارگاه آشنا نمودن كادر درمان و واحدهاي وابسته با مفاهيم پزشكي از راه دور و نحوه عملكرد وسايل و تجهيزات معاينه مربوط به اين رشته مي باشد . اين كارگاه در 7 دوره و به صورت ماهانه در هر يك از بيمارستانهاي وابسته به شبكه مپاد برگزار خواهد شد.
 ١٣٩٣/٠٧/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

Copyright © 2013 TMRC-NRITLD.SBMU.AC.IR Powered By:NRITLD IT Depatment